Size(sqm): - Rental(RMB): -

Contact Us
Hotline:+86-18138795093
RECOMMEND
Our Clients


Zhujiang new Town & Tianhe area

JingBi HuaFu
金碧华府
3br, RMB 18000

Park Royal
中海璟晖华庭
4BR, RMB 17000

Liyawan apartment
利雅湾
3br, RMB 15500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 16500

Riverside Garden
粤海丽江花园
4Br, RMB 27100

Riverside Garden
粤海丽江花园
4Br, RMB 24000

The Cosmos
誉峰
4Br, RMB 26800

J-Living
高德公寓(朱美拉)
2Br, RMB 13800

Li Xun Shand Zhu
力迅上筑
3Br, RMB 13800

JingBi HuaFu
金碧华府
3Br, RMB 21800

Starry Winking
星汇云锦
1Br, RMB 13800

Central park view garden
凯旋新世界
4Br, RMB 28000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3Br, RMB 20000

Park Royal
中海璟晖华庭
3Br, RMB 18000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3Br, RMB 22000

Li Xun Shand Zhu
力迅上筑
4Br, RMB 28800

The Cosmos
誉峰
4Br, RMB 25000

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 12500

Poly Champagne
保利香槟
2Br, RMB 9000

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 12000

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 12000

The East
尚东君御
2Br, RMB 16500

Liyawan apartment
利雅湾
4Br, RMB 20800

Starry Winking
星汇云锦
2Br, RMB 12500

Central park view garden
凯旋新世界
3Br, RMB 25000

Hui feng Garden
汇峰苑
3Br, RMB 19500

Moon Island
方圆月岛
4Br, RMB 19800

W Apartment
领峰W
1Br, RMB 11500

W Apartment
领峰W
1Br, RMB 10000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 7500

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 11000

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 10800

Central park view garden
凯旋新世界
2Br, RMB 18000

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 11000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 8000

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 11000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 8000

W Apartment
领峰W
1Br+study room, RMB 11500

Xiǎncūn
冼村二期
2Br, RMB 8500

Xiǎncūn
冼村二期
2Br, RMB 7800

Xiǎncūn
冼村二期
3Br, RMB 11000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
2Br, RMB 15500

Li Xun Shand Zhu
力迅上筑
4Br, RMB 13000

Hui feng Garden
汇峰苑
1Br, RMB 6800

Central park view garden
凯旋新世界
2Br, RMB 24800

Park Royal
中海璟晖华庭
2Br, RMB 10000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 11800

R&F Stanley Internation Apartment
富力史丹尼国际公寓
1Br, RMB 6500

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 10000

Galaxy Garden
星汇园
3Br, RMB 16800

Starry Winking
星汇云锦
3Br, RMB 15000

Starry Winking
星汇云锦
3Br, RMB 15000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3Br, RMB 22500

Central park view garden
凯旋新世界
2Br, RMB 18000

Starry Winking
星汇云锦
3Br, RMB 15500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3Br, RMB 19000

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 15800

Yantang No.52
燕塘52号大院
1Br, RMB 4600

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3Br, RMB 22500

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
2Br, RMB 8800

Moon Island
方圆月岛
3Br, RMB 13000

Starry Winking
星汇云锦
2Br, RMB 15000

Hui feng Garden
汇峰苑
3Br, RMB 17000

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 13000

Boya Yumsun
博雅御轩
2Br, RMB 9200

Boya Yumsun
博雅御轩
1Br, RMB 8000

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 12000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
1Br, RMB 8500

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 12800

Polly Whisper
保利心语花园
3Br, RMB 11000

Pear River Garden
珠江都会华庭
2Br, RMB 11000

Central park view garden
凯旋新世界
4Br, RMB 30000

Hui feng Garden
汇峰苑
3Br, RMB 18000

The Cosmos
誉峰
4Br, RMB 33000

Starry Winking
星汇云锦
1Br, RMB 10500

The East
尚东君御
3Br, RMB 13000

The Riviera
天銮
5Br+maid's room , RMB 41000

Blossom Cove
中海花城湾
4Br, RMB 50000

LieDe Garden
猎德花园
3Br, RMB 8500

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3Br, RMB 15800

JingBi HuaFu
金碧华府
3Br, RMB 21000

Park Royal
中海璟晖华庭
3Br, RMB 19000

Pear River Garden
珠江都会华庭
2Br, RMB 11000

Park Royal
中海璟晖华庭
2Br, RMB 14000

Polly Whisper
保利心语花园
3BR, RMB 11800

Park Royal
中海璟晖华庭
3BR, RMB 18800

Hui feng Garden
汇峰苑
1BR, RMB 6800

Boya Yumsun
博雅御轩
2Br, RMB 9000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3BR, RMB 25800

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3BR, RMB 23800

Dan Executive Apartment
嘉裕丹顿酒店
3BR, RMB 11500

The East
尚东君御
3BR, RMB 20000

Central park view garden
凯旋新世界
2Br, RMB 18800

The Cosmos
誉峰
4BR, RMB 28000

The Cosmos
誉峰
3BR, RMB 30000

Boya Yumsun
博雅御轩
2Br, RMB 9000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
1BR, RMB 9500

Royal stars
珠光新城御景御公馆
1BR Duplex, RMB 9500

Moon Island
方圆月岛
1BR Duplex, RMB 11000

W Apartment
领峰W
1BR, RMB 9500

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
2Br, RMB 8800

Liyawan apartment
利雅湾
3BR, RMB 15000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3BR, RMB 25800

W Apartment
领峰W
1BR, RMB 9000

Hui feng Garden
汇峰苑
2Br, RMB 14800

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 15500

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
2Br, RMB 7800

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3BR+Study room+cloakroom, RMB 20800

Moon Island
方圆月岛
4BR, RMB 30000

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 22000

Moon Island
方圆月岛
1BR Duplex, RMB 12800

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3BR, RMB 19000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 10888

The Cosmos
誉峰
3BR, RMB 32800

Parkvista
隽峰苑
3BR, RMB 12000

The Riviera
天銮
4BR, RMB 60000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3BR, RMB 24000

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 23800

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 18800

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
2Br, RMB 8200

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 18000

Riverside Garden
粤海丽江花园
4BR, RMB 24000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
2Br, RMB 15500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3BR, RMB 24000

Park Royal
中海璟晖华庭
3BR, RMB 19300

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 18800

Guang Hong Tian Qi
广弘天琪
3BR, RMB 15000

Royal stars
珠光新城御景御公馆
Duplex, RMB 10000

Park Royal
中海璟晖华庭
3BR, RMB 20000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
2Br, RMB 12500

Blossom Cove
中海花城湾
2Br, RMB 13500

Boya Yumsun
博雅御轩
2Br, RMB 7500

Boya Yumsun
博雅御轩
2Br, RMB 7700

The East
尚东君御
4BR, RMB 20000

The East
尚东君御
4BR, RMB 25000

The Cosmos
誉峰
4BR, RMB 28000

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
3BR, RMB 14800

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 17800

The Cosmos
誉峰
4BR, RMB 33000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 11000

Galaxy Garden
星汇园
2Br, RMB 7900

Galaxy Garden
星汇园
3BR, RMB 10000

Park Royal
中海璟晖华庭
3BR, RMB 15500

The East
尚东君御
4BR, RMB 26000

JingBi HuaFu
金碧华府
3BR, RMB 20800

The East
尚东君御
4BR, RMB 32000

Canton Mansion
广粤尊府
3BR+one, RMB 38000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3BR, RMB 26000

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 18500

Park Royal
中海璟晖华庭
2Br, RMB 9000

Moon Island
方圆月岛
1BR, RMB 8800

Top View
中海观园
4BR, RMB 32000

Liyawan apartment
利雅湾
3BR, RMB 14500

Hui feng Garden
汇峰苑
3BR, RMB 19800

Moon Island
方圆月岛
3BR, RMB 25800

Dan Executive Apartment
嘉裕丹顿酒店
4BR, RMB 22500

Park Royal
中海璟晖华庭
2Br, RMB 9500

Park Royal
中海璟晖华庭
2Br, RMB 12500

Polly Whisper
保利心语花园
3BR, RMB 9500

Polly Whisper
保利心语花园
3BR, RMB 12000

W Apartment
领峰W
2Br, RMB 15000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
1BR, RMB 10500

Moon Island
方圆月岛
3BR, RMB 10000

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
2Br, RMB 8500

Jumeirah Hotel & Court Apartment
卓美亚酒店及礼庭公寓
1br, RMB 49000

Park Royal
中海璟晖华庭
2br, RMB 14000

Park Royal
中海璟晖华庭
3br, RMB 12900

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br 2toilet, RMB 20000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 30000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 30000

Jumeirah Hotel & Court Apartment
卓美亚酒店及礼庭公寓
1br, RMB 48000

Central park view garden
凯旋新世界
4br , RMB 31000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 20000

Poly Champagne
保利香槟
3br , RMB 18500

The East
尚东君御
3br, RMB 20000

Canton Mansion
广粤尊府
4BR, RMB 70000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br 2toilet, RMB 19800

The East
尚东君御
3br 2toilet, RMB 23000

Yuan Yang Ming Zhu
远洋明珠
3br , RMB 22000

Central park view garden
凯旋新世界
5Br, RMB 62000

Central park view garden
凯旋新世界
2br 2toilet, RMB 18000

The East
尚东君御
4BR, RMB 32000

Yeede Palace
颐德公馆
4BR, RMB 40000

Moon Island
方圆月岛
4Br, RMB 28000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 28000

Fu Li Dong Shan
富力东山新天地
3br 2toilet, RMB 13000

Canton Mansion
广粤尊府
3br, RMB 37000

Starry Winking
星汇云锦
1br, RMB 13500

Central park view garden
凯旋新世界
1BR, RMB 9800

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
1br, RMB 9500

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br 2toilet, RMB 13000

Parkvista
隽峰苑
2br, RMB 7600

Moon Island
方圆月岛
loft, RMB 11500

Starry Winking
星汇云锦
2Br, RMB 13000

Pear River Garden
珠江都会华庭
2Br, RMB 13500

W Apartment
领峰W
single, RMB 9500

Starry Winking
星汇云锦
2Br, RMB 13000

W Apartment
领峰W
1BR, RMB 9000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
2Br, RMB 13800

Boya Yumsun
博雅御轩
2Br, RMB 8000

Park Royal
中海璟晖华庭
2Br, RMB 13000

Shang Dong Hong Yu
尚东宏御
3BR, RMB 20000

Boya Yumsun
博雅御轩
3BR, RMB 10000

The Cosmos
誉峰
4BR, RMB 25000

The Riviera
天銮
4BR, RMB 35000

Cando Service Hotel apartment
汇峰国际公寓
3BR, RMB 15000

Shang Dong Hong Yu
尚东宏御
3BR, RMB 16000

Parkvista
隽峰苑
4BR, RMB 18000

Moon Island
方圆月岛
duplex, RMB 8000

Polly Whisper
保利心语花园
2Br, RMB 10200

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
1BR, RMB 5500

Parkvista
隽峰苑
4BR, RMB 18500

J-Living
高德公寓(朱美拉)
1BR, RMB 7000

Park Royal
中海璟晖华庭
3BR, RMB 19500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3BR, RMB 15000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
1BR, RMB 9500

Bonlin International Apartment
铂林国际公寓
duplex , RMB 5500

Freelance Apartment
富力盈力公寓
1BR, RMB 4500

Park Royal
中海璟晖华庭
3BR, RMB 17800

J-Living
高德公寓(朱美拉)
1BR, RMB 6500

The Riviera
天銮
4Br, RMB 38000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
1Br, RMB 7200

Park Royal
中海璟晖华庭
3Br, RMB 15000

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
3Br, RMB 16000

Royal stars
珠光新城御景御公馆
3Br,duplex, RMB 12000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3Br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
single room, RMB 7200

Guang Hong Tian Qi
广弘天琪
2Br, RMB 14800

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3Br, RMB 18000

Park Royal
中海璟晖华庭
4Br, RMB 24000

Liyawan apartment
利雅湾
3Br, RMB 18800

Liyawan apartment
利雅湾
3Br, RMB 19800

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3Br, RMB 22800

The East
尚东君御
3Br, RMB 24000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
3Br, RMB 20000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3Br, RMB 17800

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3Br, RMB 25000

Top View
中海观园
3Br, RMB 13000

Park Royal
中海璟晖华庭
4Br, RMB 21000

Starry Winking
星汇云锦
2Br, RMB 16000

Hui feng Garden
汇峰苑
3br, RMB 17500

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

Li Jing Hua Ting
丽晶华庭
3br, RMB 15600

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 12000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 20000

Yuan Yang Ming Zhu
远洋明珠
3br, RMB 14500

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
3br, RMB 10500

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
2br, RMB 8100

Starry Winking
星汇云锦
4br Duplex, RMB 58000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 11500

Starry Winking
星汇云锦
1br, RMB 18500

Park Royal
中海璟晖华庭
3br, RMB 20500

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 19500

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
3br, RMB 13500

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
3br, RMB 13500

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 26000

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 13500

Blossom Cove
中海花城湾
2br, RMB 15500

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 20500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23000

Blossom Cove
中海花城湾
4br, RMB 29000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 14500

Starry Winking
星汇云锦
5br duplex, RMB 58000

Golden lake
金湖花园
4br Duplex, RMB 26000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 29000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 20000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 12000

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3br, RMB 19500

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 9500

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
2br, RMB 10000

The Cosmos
誉峰
4br, RMB 29000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 13500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3br, RMB 17500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 21000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23500

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 19000

Lingfeng Garden Apartment
领峰园
3br, RMB 19000

Blossom Cove
中海花城湾
3br , RMB 22000

Central park view garden
凯旋新世界
2br, RMB 22000

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 14500

Golden lake
金湖花园
4br Duplex, RMB 26500

Moon Island
方圆月岛
3br, RMB 19000

Moon Island
方圆月岛
3br, RMB 18500

Moon Island
方圆月岛
4br, RMB 31500

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 15800

Moon Island
方圆月岛
4br, RMB 26800

Park Royal
中海璟晖华庭
4br, RMB 25000

The Cosmos
誉峰
4br, RMB 35000

R&F Park 28
富力公园28
4br, RMB 35000

R&F Park 28
富力公园28
5br, RMB 35000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
2br, RMB 16500

Moon Island
方圆月岛
4br, RMB 31500

Starry Winking
星汇云锦
1, RMB 13500

Moon Island
方圆月岛
Duplex 1br, RMB 10500

Moon Island
方圆月岛
3br, RMB 21000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 20500

Dan Executive Apartment
嘉裕丹顿酒店
4br, RMB 17500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
4br, RMB 26000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 22000

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 17500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 18500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 14500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
4br, RMB 25800

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
4br, RMB 25800

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 25800

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 17500

Pear River Garden
珠江都会华庭
2br, RMB 12500

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
4br, RMB 25800

Jia Yu Mansion
嘉裕公馆
3br, RMB 23500

Canton Mansion
广粤尊府
5br, RMB 52000

Canton Mansion
广粤尊府
3br, RMB 49000

Canton Mansion
广粤尊府
3br, RMB 48000

Canton Mansion
广粤尊府
4br, RMB 52000

Canton Mansion
广粤尊府
3br, RMB 46500

Central capital
博雅首府
5br, RMB 58000

Canton Mansion
广粤尊府
4br, RMB 37000

Canton Mansion
广粤尊府
4br, RMB 50000

Canton Mansion
广粤尊府
3br, RMB 49000

Galaxy Garden
星汇园
Triplex 5br, RMB 23500

Guang Hong Tian Qi
广弘天琪
3br, RMB 15500

Guang Hong Tian Qi
广弘天琪
3br, RMB 15500

Guang Hong Tian Qi
广弘天琪
4br, RMB 16800

Guang Hong Tian Qi
广弘天琪
3br, RMB 15500

Top View
中海观园
3br, RMB 28000

Top View
中海观园
3br, RMB 25800

Top View
中海观园
4br, RMB 25800

Park Royal
中海璟晖华庭
4br, RMB 23500

Park Royal
中海璟晖华庭
4br, RMB 23500

Park Royal
中海璟晖华庭
4br, RMB 23500

Park Royal
中海璟晖华庭
4br, RMB 23500

Park Royal
中海璟晖华庭
4br, RMB 23500

J-Living
高德公寓(朱美拉)
1br, RMB 8200

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 23500

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
1br, RMB 8200

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 21000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 18500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3br, RMB 21000

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3br, RMB 20000

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3br, RMB 21000

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
4br, RMB 22500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
4br, RMB 22500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
4br, RMB 23500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3+1br, RMB 23500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
3br, RMB 22500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
4br, RMB 21000

Riverside Garden
粤海丽江花园
4br, RMB 23500

Riverside Garden
粤海丽江花园
4br, RMB 21000

Riverside Garden
粤海丽江花园
4br, RMB 23500

Riverside Garden
粤海丽江花园
4br, RMB 25800

Riverside Garden
粤海丽江花园
3br, RMB 21000

Riverside Garden
粤海丽江花园
4br, RMB 23500

W Apartment
领峰W
1br, RMB 12000

W Apartment
领峰W
4br, RMB 28000

W Apartment
领峰W
2br, RMB 21000

W Apartment
领峰W
4br, RMB 26800

W Apartment
领峰W
1br, RMB 10500

W Apartment
领峰W
4br, RMB 25800

Central park view garden
凯旋新世界
4br, RMB 41000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 35000

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 23500

Central park view garden
凯旋新世界
3br, RMB 26000

The East
尚东君御
2br, RMB 15500

The East
尚东君御
studio, RMB 8200

Polly Whisper
保利心语花园
3br, RMB 11500

Polly Whisper
保利心语花园
2br, RMB 10000

Vaperse Hotel Serviced Apartment
威珀斯酒店公寓
2br, RMB 23500

Vaperse Hotel Serviced Apartment
威珀斯酒店公寓
1br, RMB 16500

Canton Residence
广粤公馆
3br, RMB 39800

Cando Service Hotel apartment
汇峰国际公寓
1br, RMB 9900

Cando Service Hotel apartment
汇峰国际公寓
Studio, RMB 8200

The Cosmos
誉峰
4br, RMB 35000

The Cosmos
誉峰
3br, RMB 29000

The Cosmos
誉峰
3br, RMB 26800

The Cosmos
誉峰
3br, RMB 25800

Starry Winking
星汇云锦
1br, RMB 13500

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 12000

Starry Winking
星汇云锦
3br, RMB 25800

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 14500

Starry Winking
星汇云锦
1+1br, RMB 12000

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 12000

Starry Winking
星汇云锦
1br, RMB 12800

Starry Winking
星汇云锦
2br, RMB 15800

Starry Winking
星汇云锦
3br, RMB 19800

Starry Winking
星汇云锦
3br, RMB 22000

The Riviera
天銮
4br, RMB 46500

The Riviera
天銮
4BR, RMB 46500

The Riviera
天銮
Duplex 5br, RMB 58000

The Riviera
天銮
4br, RMB 49000

Blossom Cove
中海花城湾
2br, RMB 9500

Blossom Cove
中海花城湾
2br, RMB 9500

Blossom Cove
中海花城湾
4br,3ba, RMB 35000

Blossom Cove
中海花城湾
3br, RMB 18000

Blossom Cove
中海花城湾
2br, RMB 10500

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
1br, RMB 10500

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
3br, RMB 21000

Edinburgh International Apartment
富力爱丁堡国际公寓
2Br, RMB 14000

Pear River Garden
珠江都会华庭
2br, RMB 9800

Zhuguang Xincheng Yu Jing
珠光新城御景
3br, RMB 10000

Guangzhou Peak W Apartment
广州W公寓
1br, RMB 31000

J-Living
高德公寓(朱美拉)
3br, RMB 17800

Top View
中海观园
5br, RMB 33000

Top View
中海观园
4br, RMB 33000

Bolin International Apartment
铂林国际公寓
studio, RMB 4800

Fu Li Dong Shan
富力东山新天地
3br, RMB 13500

Hui feng Garden
汇峰苑
3br, RMB 17500

Emperor Mansion
嘉裕君玥公馆
4br, RMB 17500

Yeede Palace
颐德公馆
4br, RMB 40500

Yeede Palace
颐德公馆
4br, RMB 40000

Yeede Palace
颐德公馆
4br, RMB 35000

R&F Park 28
富力公园28
4br, RMB 31500

Yeede Palace
颐德公馆
3br, RMB 43000

Canton Mansion
广粤尊府
3br, RMB 39000

Wells International Service Apartment
威尔斯国际公寓
Studio, RMB 7000

Fortune Century Square Apartment
财富世纪广场公寓
1br, RMB 11000

Starry Winking
星汇云锦
1br, RMB 13000

Fortune Century Square Apartment
财富世纪广场公寓
1br, RMB 11000

Cando Service Hotel apartment
汇峰国际公寓
2br, RMB 13000

Starry Winking
星汇云锦
1br, RMB 12000
North Tianhe & Tianhe Area

Forest Htlls Apartment
峻林苑
3Br , RMB 20000

Jia Yi Garden
嘉逸花园
2Br , RMB 4000

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
1BR , RMB 12000

Forest Htlls Apartment
峻林苑
4BR , RMB 23000

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
1BR , RMB 9200

Favorview Palace
汇景新城
5Br , RMB 38000

Forest Htlls Apartment
峻林苑
3BR , RMB 18800

The Concordia
中怡城市花园
1BR , RMB 5500

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
2br , RMB 20000

Rui An Chuang Yi
瑞安创逸
3br , RMB 20500

Polly Zhong Hui
保利中汇
1br duplex , RMB 10500

Fraser Suites
辉盛阁
2br , RMB 31500

Heywood Hill Serviced Apartment
龙熹山国际公寓
5br , RMB 52000

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
2+1br , RMB 23500

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
1br , RMB 10500

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
2br , RMB 21000

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
1br , RMB 10500

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
2br , RMB 20500

One Link Walk International Apartment
万菱汇君临国际公寓
Duplex 2br , RMB 21000

Favorview Palace
汇景新城
7br , RMB 58000

Favorview Palace
汇景新城
5br , RMB 46500

Favorview Palace
汇景新城
4br , RMB 22500

Favorview Palace
汇景新城
4br , RMB 22500

Favorview Palace
汇景新城
4br , RMB 23500

Favorview Palace
汇景新城
4br , RMB 27000

Favorview Palace
汇景新城
4br , RMB 23500

Favorview Palace
汇景新城
4br , RMB 21000

Favorview Palace
汇景新城
5br , RMB 58000

Favorview Palace
汇景新城
3br , RMB 12000

Polly Zhong Hui
保利中汇
1br , RMB 10000

Springdale Service Residence
盛雅公寓
3br , RMB 31000

Beau Monde
天河新作
2BR , RMB 13500

Jinhai Garden
金海花园
3br , RMB 12000

Regal Court
帝景苑
3br , RMB 25000

Heywood Hill Serviced Apartment
龙熹山国际公寓
3br , RMB 34500

Heywood Hill Serviced Apartment
龙熹山国际公寓
3br , RMB 34500

Heywood Hill Serviced Apartment
龙熹山国际公寓
4br , RMB 46500

Heywood Hill Serviced Apartment
龙熹山国际公寓
4br , RMB 38500

The Concordia
中怡城市花园
3br , RMB 17800

Green Garden
芳草园
3Br , RMB 15500

Polly Zhong Chen
保利中辰
2br , RMB 9000

The Concordia
中怡城市花园
3br , RMB 15000

Beau Monde
天河新作
2br , RMB 13000

The Concordia
中怡城市花园
2br , RMB 12000

Hillton Sunshine
希尔顿阳光
4br , RMB 23500

Beau Monde
天河新作
3BR , RMB 18500

Castle Peak
富力天河华庭
4br , RMB 20000

The Concordia
中怡城市花园
1br , RMB 9500

The Concordia
中怡城市花园
1br , RMB 9000

Polly Plaza
保利中宇广场
2Br , RMB 12000
HaiZhu Area

Jinjun Huating
锦骏华庭
3Br , RMB 7200

Lijingwan
丽景湾
3Br , RMB 8500

Emperor jing huayuan
帝景华苑
4Br , RMB 15000

Pazhou
琶洲小区
2Br , RMB 6500

Pazhou
琶洲小区
2Br , RMB 6500

Pazhou
琶洲小区
3Br , RMB 8000

Pazhou
琶洲小区
2Br , RMB 6500

Pazhou
琶洲小区
2Br , RMB 7000

Regal Riviera
珠江帝景
4BR , RMB 17000

Wan Jing
海珠半岛湾景阁
3BR , RMB 15000

BaoLiTianYue
保利天悦
3BR , RMB 8800

Regal Harbor
金海湾
4BR , RMB 28000

BaoLiKangQiao
保利康桥
5Br , RMB 25000

Regal Riviera
珠江帝景
4BR , RMB 18800

Somerset Serviced Apartment
盛捷滨江东服务公寓
4br , RMB 35000

Regal Harbor
金海湾
4 br , RMB 81000

Star River
星河湾
4br , RMB 18000

Zhong Hai Glorious Garden
中海锦苑
3br , RMB 16000

Casa River Hotel Service Apartment
珠江新岸公寓
Studio , RMB 7000

Zhong Hai Glorious Garden
中海锦苑
4br , RMB 30000

World City Exhibition Apartment
会展世界城
4br , RMB 26000
YueXiu Area

Polly Central
保利中环
1Br , RMB 5800

Shang Dong Mei Yu
尚东美御
3Br , RMB 12000

Shang Dong Mei Yu
尚东美御
3Br , RMB 11000

Yang qi village
杨箕村小区
1BR , RMB 5888

Victory Garden
凯旋会
4br loft , RMB 50000

Victory Garden
凯旋会
4br loft , RMB 42000

Victory Garden
凯旋会
4br , RMB 30000

Shang Dong Mei Yu
尚东美御
3br , RMB 23500

Victory Garden
凯旋会
4br , RMB 42000

Clifford Mansion
祈福华夏酒店式服务公寓
1br , RMB 11500

Clifford Mansion
祈福华夏酒店式服务公寓
2br , RMB 17500

Victory Garden
凯旋会
4br , RMB 29000

Victory Garden
凯旋会
3br , RMB 35000

Victory Garden
凯旋会
4BR , RMB 40500

Victory Garden
凯旋会
4 bedroom , RMB 37000

Victory Garden
凯旋会
4br , RMB 34000

Clifford Mansion
祈福华夏酒店式服务公寓
2br , RMB 17000

Jun Hui Family Apartment
君汇世家
3br , RMB 21000

Victory Garden
凯旋会
3+1br , RMB 40000
BaiYun Area

Golden lake garden
金湖花园
4br Duplex , RMB 29000

Golden lake garden
金湖花园
4br Duplex , RMB 29000

Golden lake garden
金湖花园
4br , RMB 23500

Golden lake garden
金湖花园
Duplex 4br , RMB 20000

Golden lake garden
金湖花园
Duplex 4br , RMB 20500

ShangEast Service Apartment
尚东尚筑酒店公寓
1br , RMB 6500
Er sha Island

Dragon Pearl Garden
聚龙明珠
Duplex 4br , RMB 25800
About Us | Contact Us | Terms and Conditions | Site Map | Privacy | 媒体报道 | 人才招聘 |

Copyright 2009 Powered By Newlife Real Estate
service Co.Ltd. All Rights Reserved. 粤ICP备09196582